Afscheid

Lieve lezers,

Ik ga stoppen met deze blog en website. In mijn blogbericht Pauze heb ik al toegelicht dat ik twijfelde of ik zou doorgaan met deze blog. Nou, niet dus.

Dank je wel: allereerst Edo van Autifully, voor hulp bij het vormgeven en opstarten van mijn blog. Familie en vriendinnen die lieve reacties gaven. Lezers die ik niet ken, van wie sommigen zelf ook een blog schrijven. Ik heb het idee dat ik jullie in de steek laat…

Met ingang van 24 november a.s. kun je niet meer terecht op mijn website.

Wel zijn er plannen om mijn blogs onder te brengen op de website die Margriet van Brummelen speciaal gemaakt heeft voor vrouwen die kortgeleden een diagnose hebben gekregen: autismebijvrouwen.info

Het ga jullie goed!

Vriendelijke groeten van Vrieda